Ako ne možete pronaći rješenje problema u našoj bazi znanja, predajte upit tako da odaberete pravi odjel.


 Departamento Comercial.

Departamento comercial.

 Departamento Soporte Técnico

Departamento de soporte técnico, caídas, problemas, incidencias, urgencias.